Екип

Мариянка Николова

главен уредник

завеждащ отдел "Българските земи XV-XIX в."

Сфера на научни интереси: история на книгата и четенето XIX в., книжовно наследство, културно наследство,  музеология

прочети повече »

Кольо Хубенов

уредник - фондохранител

Сфера на научни интереси: въоръжение, надградни знаци, български книжовен език

прочети повече »

Юлия Константинова

екскурзовод

прочети повече »

Тодорка Стоянова

пазител

прочети повече »