Колекции

Колекция оръжия

Музеят разполага с интереснa колекция от огнестрелно и хладно оръжие,  които в по-голямата си част спадат към типове характерни за Юго- и Североизточна Европа, Мала Азия, Северна Африка. Втората половина на XVIIIв. поставя началото на един период на чести Руско-турски войни, продължили до Българското освобождение....

прочети повече »

Старопечатни книги

Унищожаването на самостоятелната българска държава и църква поставя на изпитание българската книжнина и култура. През първите векове от османското завладяване манастирите и техните метоси поддържат писмените традиции, преписвайки и създавайки основно църковна литература. Постепенното навлизане на чуждо влияние и...

прочети повече »

Икони

Колекцията „Икони” на Музея на Възраждането представлява значителен дял от националното иконно богатство, познато на българската наука. Около 150 икони са експонирани на втория етаж на Археологическия музей. В няколко витрини са изложени църковни утвари (богослужебни кръстове с миниатюрни дърворезби, сребърни обкови...

прочети повече »